Privacybeleid

voor de website van de trnd company: https://company.trnd.com

Laatstelijk gewijzigd: mei 2018

Dit Privacy beleid is van toepassing op de aanwezigheid op het internet van trnd International GmbH, Winzererstrasse 47d-e, D-80797 München ("trnd", "wij", "onze"), gevestigd op https://company.trnd.com, met inbegrip van webpagina's (de "Website"). Dit Privacy beleid informeert u over persoonlijke gegevens die trnd verzamelt over de betrokkene ("u") wanneer u deze Website gebruikt en hoe deze worden verwerkt en gebruikt.

trnd is zich bewust van de gevoeligheid van uw persoonlijke gegevens en zet zich in voor de bescherming van uw privacy bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens. Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en andere toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

1. Essentiële informatie

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens:

TRND S.A.R.L.
3 rue de Liège
75009 Paris
France

Phone: +33 (0)1 46 22 48 66
Email: contact@trnd.fr
Website: https://company.trnd.com

Gedelegeerd bestuurder: Sven Mulfinger
RCS Paris n°522 903 434

Onze functionaris voor gegevensbescherming:

Delphine BENEDIC
TRND S.A.R.L.
3 rue de Liège
75009 Paris, France
Email: delphine.benedic@trnd.com
Website: https://company.trnd.com

U kunt te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties op het gebied van gegevensbescherming.

Samenvatting van uw rechten
U hebt te allen tijde recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door trnd zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te blokkeren of, naast de voorgeschreven gegevensopslag voor zakelijke transacties, te verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Voor een gedetailleerde uitleg van uw rechten verwijzen wij u naar artikel 15 van dit privacy beleid.

Toepasselijke rechtsgrondslagen
Overeenkomstig Art. 13 GDPR, informeren wij u over de wettelijke basis van onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet in de gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, is het volgende van toepassing: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel. 6 alinea. 1 lit. a en Art. 7 GDPR, de rechtsgrondslag voor de verwerking van onze diensten, de uitvoering van contractuele maatregelen en de beantwoording van vragen, is art. 6 alinea. 1 lit. b GDPR, de wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is art. 6 alinea. 1 lit. c GDPR, en de rechtsgrondslag voor verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen is artikel. 6 alinea. 1 lit. f GDPR. Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, artikel 6, lid 1. 1 lit. d GDPR dient als rechtsgrondslag.

2. Algemene informatie over deze website

Om deze website en zijn diensten te kunnen aanbieden, alsook om veiligheidsredenen, verzamelen wij een aantal algemene gegevens en informatie voor elk websitebezoek. Deze algemene gegevens, zoals de gebruikte browsertypen en -versies, het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt ("referrers"), de datum en tijd van een bezoek of een IP-adres, worden opgeslagen in onze serverlogbestanden. Foutlogbestanden kunnen volledige IP-adressen bevatten. Normale toegangslogbestanden worden onmiddellijk geanonimiseerd. Alle logbestanden worden maximaal 7 dagen bewaard.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens trekken wij geen conclusies over u. Deze informatie is eerder nodig om u de inhoud correct te kunnen leveren en de functionaliteiten en veiligheid van deze website te waarborgen.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is dan ook artikel. 6 para.1 lit. f GDPR.

Naast uw IP-adres dat - zoals hierboven beschreven - nodig is om deze website te verstrekken, kunt u onze Website bezoeken zonder enige informatie over uzelf te verstrekken. In dit geval verzamelt trnd alleen toegangsgegevens die geen conclusies toelaten met betrekking tot uw identiteit (voor meer details over het gebruik van Cookies voor webanalyse doeleinden zie hieronder artikel 7 van dit Privacy beleid). Deze niet-persoonlijk identificeerbare gegevens worden gebruikt door trnd om zijn aanbod en diensten te verbeteren. trnd verzamelt uw persoonlijke gegevens alleen voor het geval u vrijwillig besluit om deze gegevens bekend te maken tijdens het gebruik van deze Website. Zo is het bijvoorbeeld nodig dat u persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres) aan trnd doorgeeft om gebruik te kunnen maken van bepaalde functies en diensten (contactformulieren, abonnement op trnd nieuwsbrief, blogcommentaar, etc.). Meer informatie over deze verwerkingsactiviteiten vindt u in de volgende clausules van dit Privacy beleid. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen worden door Trnd alleen gebruikt om u de gewenste functies of diensten te bieden, bijvoorbeeld om u de informatie of nieuwsbrieven te sturen die u hebt aangevraagd, of om contact met u op te nemen om uw vraag te beantwoorden. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving, of zoals anders aangegeven in dit Privacy beleid, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden zonder uw toestemming, noch zullen wij uw gegevens buiten het toepassingsgebied van dit Privacy beleid verwerken.

3. trnd nnieuwsblok

Voor een aantal van de artikelen van onze new blogsectie kunnen we een functie die u in staat stelt om een reactie in te dienen. Als u een commentaar achterlaat op een blogpost, zal uw commentaar, uw naam of bijnaam en het tijdstip waarop u uw commentaar indiende zichtbaar zijn voor alle gebruikers van deze Website. Er zal geen andere informatie publiekelijk worden weergegeven of door anderen kunnen worden bekeken, tenzij u deze informatie zelf verstrekt, bijvoorbeeld als onderdeel van uw commentaar.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is dan ook artikel 6 para.1 lit. b GDPR.

Naast de informatie die u zelf verstrekt (bijv. uw naam/naam of de tekst van uw commentaar), zal Trnd ook uw e-mailadres, IP-adres en het tijdstip waarop u uw commentaar hebt gepost, opslaan. Uw e-mailadres en uw IP-adres worden niet gepubliceerd. E-mailadressen en IP-adressen worden verzameld om misbruik van de commentaar functie op het nieuwsblok dat ook onze legitieme belangen beschrijft te voorkomen

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is dan ook artikel. 6 para.1 lit. f GDPR.

Namen zijn toegestaan. Commentaar is vrijwillig en valt onder de trnd Termen of User.

Commentaar dat u plaatst wordt niet vooraf gecontroleerd door trnd en kan zonder uw medeweten worden gelezen door anderen. Daarnaast kunnen andere gebruikers commentaar geven op al uw commentaren en ook hun commentaren plaatsen.trnd zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de regels voor het becommentariëren van berichten zoals vastgelegd in de Gebruiksvoorwaarden worden nageleefd en om commentaren die deze regels niet volgen te verwijderen zodra trnd daarvan op de hoogte is. Uw commentaren zullen door trnd zolang worden bewaard zolang de blogpost u commentaar op het trnd nieuws blog zal verschijnen. Voor deze periode van tijd, zullen uw commentaren publiekelijk op het trnd nieuws blog beschikbaar zijn. Opmerkingen en bijbehorende informatie (zoals IP-adressen of e-mailadressen) zullen na een dergelijke periode worden verwijderd, tenzij een relevante verjaringstermijn die van toepassing is op de inhoud van de opmerkingen een langere bewaring van de opmerkingen vereist.

4. Drie contact formulier

U kunt ons Trnd contactformulier gebruiken om meer informatie aan te vragen bij Trnd, om een persoonlijke aanbieding aan te vragen, of om u te abonneren op de Trnd nieuwsbrief. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, kan de volgende informatie vereist zijn, afhankelijk van de manier waarop u gecontacteerd wenst te worden:

• je e-mailadres
• je volledige naam
• uw geslacht (of titel)
• de naam van uw onderneming of werkgever
• uw telefoonnummer
• uw vraag aan de trnd of de reden van uw onderzoek

Er hoeven geen andere persoonsgegevens te worden verstrekt. Wij hebben de informatie die u ons geeft nodig om u de gewenste diensten te kunnen verlenen, in het bijzonder om de informatie te kunnen verstrekken die u hebt aangevraagd, of om contact met u op te kunnen nemen voor de doeleinden waarom u hebt verzocht. De informatie kan worden opgeslagen in ons relatiebeheersysteem ("CRM-systeem") of vergelijkbare systemen. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en, tenzij anders aangegeven in dit Privacy beleid, niet worden bekendgemaakt aan derden zonder uw toestemming, tenzij uitdrukkelijk toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast en de rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel. 6 para. 1 lit. b GDPR.

5. trnd nieuwsbrief

Wij sturen u de trnd nieuwsbrief alleen als u ons uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven. De trnd nieuwsbrief informeert u regelmatig per e-mail over actuele ontwikkelingen op het gebied van collaborative, mond-tot-mondreclame en influencer marketing.

De bewoording van de toestemming gegeven bij het abonneren op de trnd nieuwsbrief kan bekeken worden aan het einde van dit Privacybeleid.

De rechtsgrondslag is derhalve artikel. 6 alinea. 1 lit. a GDPR.Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, kunnen wij ook het IP-adres opslaan dat door uw Internet Service Provider (ISP) is toegewezen aan het IT-systeem dat u gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en tijd van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren en dient daarmee onze rechtsbescherming en beschrijft ons rechtmatig belang in de zin van artikel 6. para. 1 lit. f GDPR.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de drieste nieuwsbrief, bijvoorbeeld door te klikken op de link "afmelden" in de e-mail die u hebt ontvangen, of door een e-mail of brief te sturen naar de contactgegevens die zijn vermeld in artikel 1 van dit privacybeleid.

6. Rechtstreeks contact opnemen met de trnd (bijv. via e-mail of telefoon)

Als u vragen of problemen hebt, aarzel dan niet om op elk moment contact op te nemen met Trnd via de contactgegevens op deze website. Als u rechtstreeks contact opneemt met trnd (bijvoorbeeld per e-mail of telefoon), verzamelt en bewaart trnd de informatie die u verstrekt, met inbegrip van uw e-mail. trnd gebruikt uw persoonlijke gegevens in identificeerbare vorm alleen om te reageren op uw vraag en kan deze daarom ook opslaan in een systeem voor relatiebeheer ("CRM-systeem"). Daarnaast kan trnd uw gegevens gebruiken in geanonimiseerde vorm (wat geen conclusies toelaat met betrekking tot uw idntiteit) voor statistische doeleinden.

De door u verstrekte gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is. Dwingende wettelijke bepalingen - met name de aanhoudperioden - blijven onverlet. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel. 6 para. 1 lit. b GDPR.

7. Koekjes

Zoals de meeste websites maakt trnd gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een webserver naar uw browser worden gestuurd en op uw apparaat worden opgeslagen.

De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt uw browserinstellingen echter zo wijzigen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden verzonden, van geval tot geval kunt beslissen of u cookies accepteert, weigert of helemaal uitsluit. In dit geval is het echter mogelijk dat u niet volledig gebruik kunt maken van bepaalde gebieden of functies van deze Website.

Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die altijd geactiveerd moeten worden zodat alle basisfuncties op de website werken zoals bedoeld. Alle informatie die trnd uit cookies verzamelt, wordt uitsluitend verzameld om ons aanbod te verbeteren en onze diensten zo goed mogelijk aan uw behoeften aan te passen.

Cookies volgen
Deze website gebruikt Matomo (voorheen bekend als Piwik) op de eigen servers van trnd in Duitsland en Google Analytics om anonieme informatie te verzamelen en te evalueren over paginaweergaven, het aantal bezoeken en andere gegevens over uw browser en paginaweergaven. Hiervoor worden gegevens uitgewisseld tussen uw browser en - in het geval van Matomo - de trnd-server in Duitsland en - in het geval van Google Analytics - Google in de VS. Meer informatie over deze webanalysetools in paragraaf 8 en 9.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies is art. 6 para. 1 lit. f GDPR. . Het legitieme belang dat door ons wordt nagestreefd is de levering, verbetering en optimalisatie van onze producten en diensten.

8. Gebruik van de webanalysetool Matomo (vroeger bekend als Piwik)

Deze website maakt gebruik van Matomo (www.matomo.org), een webanalysetool voor statistische analyse van gebruikersbezoeken aan onze website. Matomo maakt gebruik van zogenaamde "tracking cookies", die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van onze webpagina's te analyseren. Wanneer u onze Website bezoekt, kan uw browser automatisch de volgende informatie naar trnd verzenden:

• uw browsertype/-versie
• uw browsertaal
• de gebruikte stekkers/het gebruikte besturingssysteem
• de URL van de verwijzer
• (geanonimiseerde versie van) uw IP-adres
• uw beeldschermresolutie
• de tijd van het serververzoek

trnd slaat de via tracking cookies verzamelde statistische informatie over uw gebruik van deze Website op een server in Duitsland op om te analyseren hoe gebruikers onze Website gebruiken en ons aanbod en onze diensten te verbeteren. Daartoe slaat trnd echter alleen statistische gegevens op in de vorm van geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gebruiksprofielen. Hiertoe wordt uw IP-adres direct na verwerking en voordat het wordt opgeslagen verkort en niet gecombineerd met uw persoonlijke gegevens of gegevens uit andere bronnen. Bovendien wordt de informatie na statistische evaluatie gewist. u kunt het plaatsen van tracking cookies op uw computer te allen tijde blokkeren door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen; u dient er echter rekening mee te houden dat u mogelijk niet alle functies van deze Website volledig kunt benutten als cookies niet worden geaccepteerd.

Bezwaar:

Houd er rekening mee dat de Matomo opt-out cookie zal worden verwijderd als u alle cookies die zijn opgeslagen in uw browser te verwijderen. U moet ook het opt-outproces herhalen om Matomo web analytics uit te schakelen als u een andere computer of webbrowser gebruikt. Als u niet wilt dat er cookies op uw computer worden geplaatst, moet u uw browser hierop instellen.

9. Gebruik van web analyticus tool Google Analytics

trnd maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; hierna "Google" genoemd). Het gebruik van Google Analytics vindt plaats in het belang van optimalisatie en vraaggericht ontwerp van onze website. Dit vertegenwoordigt een gewettigd belang in de zin van artikel Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen dit online-aanbod en om ons verdere diensten te leveren met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en het gebruik van het internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen als IP-anonimiseren is ingeschakeld. Dit betekent dat Google het IP-adres van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zal verminderen. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort; het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Wanneer u onze Website bezoekt, kan uw browser automatisch de volgende informatie verzenden:

• uw browsertype/-versie
• uw browsertaal
• de gebruikte stekkers/het gebruikte besturingssysteem
• de URL van de verwijzerL
• (geanonimiseerde versie van) uw IP-adres
• uw beeldschermresolutie
• de tijd van het serververzoek

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Bovendien kunt u het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google (cookies en geanonimiseerd IP-adres) verhinderen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, mogelijke instellingen en bezwaren vindt u op de beleidswebsite van Google: https://policies.google.com/

10. Online aanwezigheid in sociale media

Wij onderhouden online presentaties binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers en hen te informeren over onze diensten. Bij de toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing.

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken we de gegevens van gebruikers die met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door berichten op onze profielen te schrijven of ons berichten te sturen.

11. Integratie van diensten en inhoud van derden

Op grond van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 1 van het Verdrag. 6 alinea. 1 letter f. f (bijv. economisch beheer van onze website, het aanbieden van interessante inhoud of een professionele en esthetische uitstraling, waardoor het makkelijker wordt om onze inhoud te delen) integreren wij diensten van derden zoals de integratie van lettertypen of video's of social media plugins (hierna "inhoud").

Dit houdt in dat deze diensten uw IP-adres gebruiken om de respectievelijke inhoud naar uw browser te sturen. We besteden veel aandacht aan het alleen integreren van inhoud van leveranciers die uw IP-adres alleen gebruiken voor de levering van inhoud, maar niet in staat zijn om alle verwerkingsactiviteiten binnen de technische systemen en processen van deze leveranciers te controleren.

Het kan niet worden uitgesloten dat deze aanbieders voor statistische of marketingdoeleinden zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons") gebruiken. Pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

11.1 Vimeo

Deze Website bevat video's van Vimeo.com, een dienst van Vimeo, LLC ("Vimeo"). Als u via Vimeo toegang krijgt tot een video, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van Vimeo in de VS. Tijdens dit proces wordt bepaalde informatie naar Vimeo verzonden. Vimeo kan ook cookies op uw apparaat plaatsen. Bovendien biedt Vimeo een aantal extra functies, zoals rating of het delen van video's. Om deze functies te kunnen gebruiken, moet u mogelijk inloggen met uw Vimeo-account of een account dat u hebt bij bepaalde externe providers (zoals Facebook of Twitter) om hen in staat te stellen de informatie die u indient te matchen met uw respectieve gebruikersaccount. Deze functies worden uitsluitend aangeboden door Vimeo en de relevante externe leveranciers en u dient hun privacybeleid zorgvuldig te lezen voordat u de relevante functies gebruikt. trnd wordt niet geïnformeerd over de inhoud van de gegevens die door Vimeo of een externe leverancier worden verzameld en heeft geen controle over het gebruik ervan.

Meer informatie over hoe uw gegevens worden verzameld en gebruikt door Vimeo en uw rechten in dit verband kunt u vinden in het privacybeleid van Vimeo op https://vimeo.com/privacy.

11.2. YouTube, Google Maps en Google Fonts

Om uw surfervaring te verrijken bevat deze Website ook video's die worden geleverd door YouTube LLC ("YouTube"), een Google-bedrijf en andere Google-producten zoals Google Maps om bijvoorbeeld onze kantoorlocaties en Google Fonts te visualiseren voor een professioneel esthetisch aantrekkelijk ontwerp (hierna "Google Content"). Om het aanbod van Google te kunnen gebruiken om deze Google Content te integreren, moet een verbinding tot stand worden gebracht met Googles servers in de VS. Tijdens dit proces wordt bepaalde informatie naar Google verzonden. Voor alle YouTube-video's die zijn opgenomen in onze Website hebben we de privacy-verbeterde modus ingeschakeld die wordt aangeboden door YouTube. Dit betekent dat YouTube informatie over een bezoeker van onze Website alleen opslaat als deze ervoor kiest om een embedded video af te spelen. Als dit het geval is, kan YouTube ook cookies opslaan op het apparaat van de bezoeker. Hetzelfde geldt voor Google Maps en Google Fonts, waar een dergelijke privacy-verbeterde modus niet beschikbaar is. trnd heeft geen controle over het verzamelen en opslaan van informatie door Google en wordt niet op de hoogte gehouden van de verzamelde informatie.

Google is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Meer informatie over de manier waarop uw gegevens door Google worden verzameld en gebruikt en over uw rechten in verband hiermee kunt u vinden in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

11.3. LinkedIn

In onze website kunnen functies en inhoud van de dienst LinkedIn geïntegreerd worden. LinkedIn is een sociaal netwerk van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "LinkedIn" genoemd). U herkent de LinkedIn plugins aan het LinkedIn logo of de blauwe "Share" of "Follow" knop (hierna "LinkedIn knop") op deze website. Wanneer u deze website bezoekt, worden deze plugins gebruikt om een directe verbinding tussen uw browser en de LinkedIn-server tot stand te brengen. De informatie (welke online dienst werd bezocht) wordt doorgestuurd naar Linkedin, zelfs als u niet bent ingelogd op uw Linkedin account.

Als u tijdens het inloggen op uw LinkedIn account op een LinkedIn knop klikt, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw LinkedIn profiel. Hiermee kan LinkedIn het bezoek van deze website aan uw gebruikersaccount in kaart brengen. LinkedIn is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Voor meer informatie over het verzamelen van gegevens (doel, omvang, verdere verwerking, gebruik), evenals uw rechten en instellingen, verwijzen wij u naar LinkedIn's Privacy Policy : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, en opt-out (https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out).

12. Overdracht van uw gegevens aan derden/gebruik binnen de trnd Group

Aangezien veel verzoeken alleen binnen de internationale trnd group van bedrijven kunnen worden behandeld, is het ons legitieme belang om uw verzoek en uw gegevens van trnd naar andere trnd group companies (d.w.z. bedrijven die met trnd zijn gelieerd op het moment dat de overdracht plaatsvindt; een actuele lijst van trnd group companies vindt u hier). over te dragen. De overdracht gebeurt online (via gegevensoverdracht) of offline (op gegevensdragers). Alle trnd groepsmaatschappijen zijn gebonden aan dezelfde hoge standaarden voor gegevensbescherming als trnd. Bovendien kan trnd derden inschakelen om uw gegevens namens Trnd op te slaan, te hosten en te verwerken. trnd draagt er op grond van contractuele afspraken zorg voor dat uw gegevens door de dienstverlener strikt in overeenstemming met de instructies van trnd worden opgeslagen en verwerkt en uitsluitend ten behoeve van het verstrekken van deze Website en de op deze Website aangeboden diensten en functies. Afgezien daarvan zal trnd uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming bekendmaken of anderszins openbaren aan derden, inclusief trnd groepsmaatschappijen, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan of vereist door de wet.

De wettelijke basis voor het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan trnd groepsmaatschappijen en, indien van toepassing, aan derden is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

13. Beveiliging van uw gegevens

trnd heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, vernietiging, wijziging of verlies. trnd zal persoonsgegevens alleen bekendmaken aan werknemers van trnd en alleen aan die trnd groepsmaatschappijen die deze informatie nodig hebben om deze Website beschikbaar te stellen en om de op deze Website aangeboden diensten en functies aan te bieden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het beantwoorden van uw vragen.

14. Opslagtermijn

Wij bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt, of - indien van toepassing wettelijke voorschriften vereisen langere opslag-en bewaartermijnen - zolang als vereist door de wet te vervullen. Uw persoonlijke gegevens worden dan gewist.

In het bijzonder, als u contact met ons opneemt voor verwijdering zoals beschreven in artikel 1 van dit Privacybeleid, zullen uw persoonlijke gegevens worden verwijderd.

15. Uw rechten

In het bijzonder hebt u, zonder zich daartoe te beperken, de volgende rechten op grond van het toepasselijke Europese recht inzake gegevensbescherming:

• U heeft het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te vragen, alsmede nadere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met Art. 15 GDPR.
• Zij hebben navenant. In overeenstemming met artikel 16 van de GDPR hebt u het recht om de invulling van uw gegevens of de verbetering van uw onjuiste gegevens te vragen.
• Overeenkomstig Art. 17 GDPR, hebt u het recht om te eisen dat relevante gegevens onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, om een beperking te eisen op de verwerking van de gegevens in overeenstemming met Art. 18 BBPR.
• U heeft het recht te verlangen dat de door u aan ons verstrekte gegevens die op u betrekking hebben, worden ontvangen in overeenstemming met Art. 20 GDPR en te verzoeken om toezending ervan aan de andere verantwoordelijken.
• Overeenkomstig Art. 77 GDPR, hebben zij ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende overheid.

Recht van herroeping
U heeft het recht om verleende toestemmingen op grond van Art. 7 alinea 3 GDPR met toekomstig effect.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben conform Art. 21 GDPR te allen tijde. Dit bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.

Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens of als u uw bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming (contactgegevens hierboven) op.

16. Wijziging van het privacybeleid

trnd behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde met ingang van de toekomst te wijzigen. De op dat moment geldende versie van dit Privacybeleid zal op deze Website beschikbaar zijn. U dient regelmatig te controleren of Trnd wijzigingen heeft aangebracht aan dit Privacybeleid om ervoor te zorgen dat u te allen tijde volledig op de hoogte bent van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in het kader van uw bezoeken aan deze Website

Bijlage: Toestemmingsverklaringen

trnd is wettelijk verplicht de gegevens van de verleende toestemming te documenteren en te bewaren en de inhoud van de toestemmingsverklaringen op internet beschikbaar te houden. In het kader van uw gebruik van de trndwebsite heeft u mogelijk uitdrukkelijk de volgende toestemmingsverklaringen afgegeven:

U kunt te allen tijde, met ingang van de toekomst, uw door u gegeven toestemming intrekken. Stuur hiervoor uw herroeping per e-mail of per post naar het adres gespecificeerd in artikel 1 van dit Privacybeleid.