De optimale merkbeleving: 9 benefits.

Door samen te werken met consumenten bouw je samen aan een toekomstbestendig merk. Dit bouwen gaat hand in hand met de 3 pijlers van het merkmanagement van de toekomst: wie ben je, wat beloof je en wat is de beleving van jouw merk? De ervaring van het merk vindt plaats in een voor markteers ongecontroleerde omgeving. Het managen van deze omgeving levert de volgende benefits op:

optimale merkbeleving

1. Consumenten worden merkambassadeurs

Consumenten zijn geen passieve gebruikers. Ze nemen een actieve rol in, praten met elkaar over merken en producten en laten betrokkenheid zien. Door hun betrokkenheid uit te drukken in aanbevelingen aan bekenden worden ze echte ambassadeurs voor jouw merk. Meer dan 80 procent vertrouwt nog altijd het meest op aanbevelingen door vrienden en familie.

2. Eerlijke en oprechte feedback over jouw product

In een optimale merkbeleving bestaat geen hiërarchie tussen merk en gebruiker. Een belangrijke voorwaarde voor gelijkheid is objectiviteit. Consumenten hebben het laatste oordeel over het merk. Deze kunnen zij het beste vormen op basis van een geloofwaardige en objectieve presentatie van het merk. Op deze manier geef je consumenten de ruimte om hun eerlijke en oprechte feedback over te brengen.

3. Natuurlijke, mondelinge en offline en online verspreiding van jouw boodschap

Merken moeten aandacht verdienen, dit gebeurt alleen wanneer ze relevant genoeg worden bevonden en waarde toevoegen aan het dagelijkse leven. Deze relevantie wordt bereikt bij een optimale merkbeleving. Hierbij passen de merkwaarden bij de intrinsieke waarden van consumenten. Deze consumenten praten over producten met gelijkgestemden, met mensen van wie ze weten dat zij ook geïnteresseerd zijn in het product. Ze brengen daarmee zélf de boodschap van het merk over en realiseren een mondelinge off- en online verspreiding.

4. Bestaande gebruikers worden nog loyaler

Wanneer de merkbeleving de propositie én belofte van het merk overtreft, realiseer je het hoogst haalbare resultaat. Er ontstaat dan namelijk een gevoel van verbondenheid met het merk. Gebruikers vormen een positief eindoordeel en nemen het merk op in het dagelijkse leven, in het hart van de merkbeleving.

5. Heldere consumenteninzichten

Zoals eerder benoemd levert een optimale merkbeleving eerlijke en oprechte feedback en mondelinge verspreiding van jouw boodschap op. Dit levert een schat van kennis over jouw consumenten op. De kunst is om deze data grondig te analyseren en gebruikerservaringen op te vangen. Op deze manier ontstaan heldere inzichten van jouw consument.

6. Aanzienlijke toename van het aantal touchpoints in de customer journey

Zoals eerder benoemd levert een optimale merkbeleving eerlijke en oprechte feedback en mondelinge verspreiden van jouw boodschap op. en door op grote schaal met consumenten samen te werken creëer je vele extra touchpoints. Consumenten zorgen op hun beurt voor een toename van het aantal touchpoints doordat zij in hun vertrouwde omgeving met anderen over hun merkbeleving praten.

7. Het aantrekken van nieuwe klanten

Een toename van het aantal touchpoints levert ook nieuwe klanten op. Onderzoek laat zien dat gemiddeld 62 procent van de consumenten kennis maakte met nieuwe producten doordat mensen in hun omgeving merkervaringen met hen deelden.

8. Content creatie voor en door gebruikers

Het zorgvuldig afvangen van gebruikerservaringen in een merkbeleving levert naast heldere consumenteninzichten ook een grote hoeveelheid aan content op. Eerlijke en oprechte feedback van gebruikers is onmisbaar voor authentieke content.

9. Verrijking van je CRM data

CRM systemen vertellen veel over jouw consumenten. Het managen van de merkbeleving biedt kansen om voor de extra mile te gaan, doordat big data een gezicht krijgt. Zo krijg je inzicht in wie de consumenten in jouw database zijn én maak je jouw CRM toekomstbestendig.

Wil je meer weten over het managen van de merkbeleving en het merkmanagement van de toekomst? Download hier de trnd whitepaper.

« Vorige blogpost
Volgende blogpost »