Jouw mediamix effectiever maken

Door trnd campagnes op de juiste manier in jouw mediamix te integreren kun je het effect van traditionele mediakanalen meer dan verdubbelen.

Op het plaatje is te zien: trnd maakt online effectiever: +142%	, trnd maakt tv effectiever: +69%, trnd maakt print effectiever: +95%

trnd verhoogt merkbekendheid

27,563 consument werden gevraagd welk mediakanaal zij zich herinnerden voor een specifiek merk/campagne (TV, Print, Online en Social Media). Een deel van deze consumenten werd naast TV, Print, Online en Social Media ook bereikt door aanbevelingen uit hun vriendenkring (via trnd Word-of-Mouth campagnes). Onder de consumenten die bereikt werden via zowel een trnd WOM campagne als andere traditionele mediakanalen, steeg de Brand Awareness met gemiddeld 108%.

Grafiek die het positieve effect laat zien op de Brand Awareness bij TV, print, online of Social Media in combinatie met een trnd campagne.

*Ondersteunde en niet-ondersteunde enquête. Producten/merken van een groot FMCG bedrijf.

trnd verhoogt koopintentie

Het effect op de koopintentie is nog groter. De juiste combinatie van "traditionele" mediakanalen en een trnd campagne leidt tot een verdrievoudiging van de koopintentie van de consument. De combinatie van een gerichte marketingboodschap en geloofwaardige aanbevelingen van vrienden zorgt hiervoor.

Een grafiek die de stijging in aankoopintentie laat zien bij een combinatie van TV, print, online of Social Media met een trnd campagne.

Studie details en achtergrond:
Modeltype: Mixed (multi-level) fixed-effects Model, per respondent. Directe effecten en interactie-effecten (synergie) zijn in het model opgenomen. Data: een reeks grootschalige enquêtes (n = 27,563). Elke respondent kreeg een aantal vragen over drie verschillende producten. Dit gaf ons specifieke informatie over de produkten en de media exposure. Schattingsalgoritme: Maximum Likelihood. Onderzocht trnd campagne format: “FMCG, Food & Co.” Redenering: Een dergelijk multi-level model (per participant) maakt een schatting van te generaliseren effecten mogelijk wanneer de steekproef heterogeen genoeg is, zonder dat populatie-effecten deze verstoren. Dankzij het grote formaat van de steekproef is het tevens mogelijk de effecten van zowel mediacombinaties, als de directe effecten van de verschillende mediatypen te schatten.

Wil je jouw mediamix effectiever maken?